El Tim Engineering

ЕЛ ТИМ ИНЖЕНЕРИНГ е фирма за енергетика, която се занимава с проектиране и изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия и създаване на електроенергийни обекти.